Mossa som breder ut sig ovan tak och takpannor kan vara besvärligt

Inte nog med att ett hus med mossa på taket kan ge ett träligt intryck det kan också påverka husvärdet, Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan dessutom resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av annorlunda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över hustak. Mossa är en härdad växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig dessutom då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Således blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir också mer mossa än tidigare.

Mossa tycker om att växa över tak som gärna ligger i skugga, till exempel på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kyligt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det enligt fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det främsta sättet att slippa mossa på taket är att arbeta i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver förstås inte fälla träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa frånvarande är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner över takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få fäste på takpannorna. Det duger inte lika bra om man har rådande mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en regnfattig dag. Därpå kan man möjligen använda sig av medel som eliminerar mossan. De bör dock användas med rejäl försiktighet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning. Klicka här för mer information

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader innan – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – somliga ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.