Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en lång och bra checklista. Kapningsboken finns helt gratis som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer Inuti.
Länk till ytterligare info

ID-kapning drabbar offer i många skilda led. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker via internet så behövs givetvis datorkunniga personer i ligan, som kan verkställa blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha enormt många, samt annorlunda, ansikten – det finns massor steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Ofta tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan tillstånd, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad också stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning eftersom man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer också i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av många skilda anledningar, emellanåt kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass eller ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara genomförbart måste en person med kapacitet att framställa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Ibland läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är anställda i. De har ofta smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns dessutom de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att rekrytera så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med hjälp av lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undvika denna variant av “arbete” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta också det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande företag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man sedan varor av befintliga samt nya leverantörer. Man kanske också betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att sälja vidare. Därpå plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier samt varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en individ som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker inget alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort samt koden till detta. Sedan slår man till – ofta under offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara skäl sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest gynnsam ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett enkelt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella nätverk – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta många led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan tillfälligt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därutöver en stor köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte jämt den som på förbjudet vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan ofta säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av olika personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därefter den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.