Fulstopp för alg- och ta bort mossa

Fulstopp är en relativt ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp oxå funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel samt svampar i upp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett ett för ögat ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är bra laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja växa på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt skydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en favör när man behandlar ytor som är inne, till exempel, badrum, utrymme under hus samt andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man igenom att inte använda gifter kan göra behandlingen oxå om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar de där (övrigt än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). https://algermossa.se/

Om man får problem med till exempel mögel så bör man före behandling för bästa resultat ta reda på exakt var man har problem med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att betala för in en mögelhund som söker igenom huset samt letar opp alla anfall. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja agera som lite dyrt att anlita en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått långtgående så kommer det betala sig då det är viktigt att få dän allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortsätta växa utan att man märker det och i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan begagna det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet dumpa dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas bort totalt och två till tre år för det att spolas av från fasader.

Metod 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag och upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan även begagna högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Slutligen lägger man på ett nytt lager med Fulstopp och låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.