Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Mossa på taket kan ibland vara tjusigt men tyvärr innebär det problem. Det gäller att ta bort mossa på tak I och med den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

köpa ejektordunk till bra pris

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (verksam ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med enastående mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste jobba handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men innan man försöker tvaga bort varenda mossa så ska man processa med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (aktiv komponent är Bensaltensid) som är ett eminent medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (prova först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och lossa greppet. Därefter så kan man komma igång med högtryckstvätten för att skölja av resterna och få pannorna helt fria återigen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill motarbeta mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, det här så att man icke får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man skall nyttja sig av rätt tryck. Om mossan sitter fastsatt hårt så kan det således vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert och omgående

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan måste ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en briljant lösning som samtliga med mossproblem på taket borde använda sig av. Detta är inget som kostar särskilt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska använda sig av mossa gti eller en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att inhandla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är mycket viktig så använd korrekt arbetsredskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa icke på att du kommer att nå hela vägen med en ostadig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra ifall du inser att det blir för tufft att utföra jobbet själv. Läs mer här mossa gräsmatta.

Det är även relevant att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som åker i alla riktningar. Tänk på att använda bra skor och handskar.