När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Det är inget lättsamt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Självklart är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Fulstopp

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på exakt dessa droppar. Det förekommer myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp behöver, precis som annan mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som innehåller kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Detta är bra att känna till då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – exempelvis murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i flera år om miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen utöka med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger också sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men emellanåt kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av genuin hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp ska man avverka det angripna materialet och angränsande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas direkt med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att avlägsna tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt god lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.