Diverse metoder att motverka mossa

Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de verkligen fungerar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och alldeles för stora mängder vatten. Mossa kan likaså börja växa på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett problem därför att mossa behåller vätska och när temperaturen går ner till frysgrader kan det innebära att pannorna spricker. Således är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp på en stege samt skrapa bort mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor över taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man ändå anser att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga utomhus i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, för att se hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fenomenal talang att börja växa i trädgårdar, särskilt där de inte är önskade. Det är emellertid kanske inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och god dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Ifall man vill få en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste utföra ofta, gärna ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att ha en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Mer information här

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott till grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker åt ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.