Har du drabbats av hussvamp som du vill avverka?

Att sanera hussvamp är ett omfattande och omständligt projekt – det finns inget enkelt sätt att bli av med denna fruktade svamp. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger vanligtvis latent i trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut farligaste för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att växa behövs det fukt och ofta är det åtskilliga svampar och övrig mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det stundtals komplicerat att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Vanligtvis pratar man om illa stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller alla gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i omgivning av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med stöd av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan medföra att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om många miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas fort om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det absolut viktigaste att tänka på när det handlar om hussvamp är att reducera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som möjligt. Det är angeläget att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan bara medför så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så tvingas man vara radikal – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan duga med att torka ut det noggrant. Elda upp allt det borttagna materialet omedelbart för att ta död på svampen!

Klicka Här för mer information

Vanligtvis är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!