Utrustning som krävs för att brygga vin hemma

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges flera goda förslag. Bland annat finns det noga beskrivet om viss essentiell utrustning. För den oinvigde kan det självfallet vara bra att ha koll på en del specifika attiraljer som krävs. I synnerhet är det på sin plats att uppmärksamma hävert samt oechslevikten.

För att förenkla omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert består av ett par rör, en slang med hjälp av tillhörande slangklämma, för att ha möjlighet att sluta slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar åt samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp ungefär 5 cm hög som innebär att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ner ¾ i vinet och därnäst ska jäskärlet försiktigt lutas innan häverten sänks ned helt å hållet.

Det är betydelsefullt att ständigt göra rent häverten efter användning. Rester av vin kan nämligen lätt härskna och kan medföra risk att smitta vinet med bakterier. Gå till Absintheskedar

Ibland händer det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen ifall de placeras i 70 grader hett vatten. Därpå kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte tycker att en del mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används för att räkna ut mängd socker samt extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg och fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha kontakt med botten.

Även ett mätglas är således nödvändigt och ska vara nog stort så att oechslemätaren får utrymme. En tillräcklig mängd på mätglas brukar vara 100 ml. Det är betydelsefullt att ha i åtanke att det inte ständigt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Varierande frukter samt bär innehåller varierande mängder extraktämnen som ju kan variera utslaget.