Så förbereder du dig som bäst inför hemmaframställningen av vin

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse före vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det ibland påverka slutresultatet påtagligt.

Först och främst ska man bringa struktur i processen genom att skriva upp alltsammans som behövs fram till färdig produkt. Gör en lista över allting som ska köpas. På så vis får man en klar överblick och eliminerar risken att missa något väsentligt. Granska dessutom att den utrustning som ska användas är ren och att den självklart fungerar.

Att vara bra rustad kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att möjligen mista humöret på vägen. Läs därför utförligt alla bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför nästa bryggning. Vill Du veta mer Klicka Här Jäst – Turbojäst

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du exempelvis lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du lätt lokalisera moment och tänka om inför kommande bryggning.