Brygg ditt eget vin hemma

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel införskaffa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att framställa vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin faktiskt ska innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är väldigt centralt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är ypperligt för att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör ske i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att använda en så kallad sughävert. En annan viktig utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett bra hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte endast är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att annorlunda bär och frukter består av olika mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Besök Absintheskedar

Det är värt för ordningens och processens skull att noggrant importera mätuppgifter i en ingående bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var grundlig med att även smaka av vinet och låt det förmedla smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i cirka 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är färdig.