Avlägsna mossa på taket med hjälp av grön fri

Ett tak som är beklätt med mossa måhända ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar och alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så besvärligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man skall välja grön fri är att detta blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är väldigt stupande så är det angeläget att man anlitar en kunnig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan tilltaga igenom tegelpannor samt resultera I frostsprängning varpå man kan få bekymmer med bitar som lossnar samt faller ned.

Mossa kan likaså medföra fuktskador som skadar både tak och hus. Detta är en typ av fara som kan bli mycket dyr ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar växla färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter såsom Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt därför att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större risk. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i därför att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan resultera I än mer mossa annalkande säsong.

Produkter som är effektiva samt fungerar bra mot mossa på tak

Det är nuförtiden välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på hustak. Den som testar grön fri är så småningom av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man lätt får bort med en bra takskrapa. Det här innebär en aning mer arbete men det kan vara det värt då behandlingen skänker en långvarig effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan köpa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men mycket billigare att införskaffa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan influera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år ifall man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det många som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att få ett hållbart resultat är det betydelsefullt med bra förbehandling.