Att producera smakligt vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det massor goda tips och råd på hur man lyckas tillverka spännande viner hemma. Det är en signifikant och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en enorm utveckling inom vinframställningen hemma. Flera kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i kontinuerlig takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar åt att berika vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det otaliga hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att utmåla vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan även tjäna som bra underlag åt mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är minsann trevligt att förädla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Flertal ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har många resonerat att det stundtals är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer svängrum att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte fundera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flertal människor i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att ses och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Därtill ger Erlandsen råd om att noga planera vinprocessen. Det är viktigt att skriva upp allting som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer alltsammans komma i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis någon form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara många fel. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som eventuellt gick fel.

En annan mycket väsentlig del i processen är att skriva upp allting som tillsätts och när i processen det äger rum. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att spåra vad som möjligen kan ha gått fel. Mer information här Doppvärmare för hembryggning
En bryggjournal kan givetvis fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt fantastiskt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.