Träning och Atkinsdieten

Hur går Atkinsmetoden samt träning ihop egentligen? Ett vanligt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer kraft än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater och äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Därför är det betydelsefullt att följa dieten strikt eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar således gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Mer Atkins här

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig kost eller inte, men de som har förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är fördelaktig energimässigt. Dock bör man beakta att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Över lag gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det många som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten samt utökad mängd fett. Det gäller dessutom att ha en god balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att tillföra någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på många år. Å andra sidan kräver löpning mer kraft vilket är något som kan bli bättre med hjälp av bättre rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer pressande. Överlag så gäller det att prova sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och påträffa en god jämvikt i sin träning.

Enligt Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och flera menar att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en god jämvikt och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra energi åt träningen.