Träna valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en puppy att göra sina behov utanför ditt hus heter (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Här.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, agenda samt vaksamhet och med en mycket stor dos tålamod.

Hundar är varelser som utav vana kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan jorden bör vara samt detta skall vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha kreatur och om vi håller deras bo rent lär de sej snabbt hur man kan fixa sina behov själva.

Anatomi
Med anatomi menar vi valpens kontroll både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att lära opp valpen framgångsrikt igenom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens agenda kan vi snabbt se hur vi kan elimenera och bestämma var samt när vi önskar att valpen skall uträtta sina behov.

Det är fyra fason som stöder dej att skapa den rätta strukturen för en puppy.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters koppel.

Med hjälp utav ett koppel

När du är ute ska en puppy alltid vara i hundkoppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att bevilja sin puppy springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens anblick.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen ej kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Dessutom ska en puppy ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det finns alltför flera saker valpen kan hitta på och man önskar ej anlända hem till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En hundvalp vill instinktivt att hålla det rent omkring sej och skulle föredra att hålla det ifrån där hon slaggar och äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka anledning kan använda lådan för att förhindra olyckor och begagna den för att anpassa valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att exercera en valp

En valphage är ett bra sätt att hålla koll på valpen samtidigt bevilja honom träna.

Valphagar är i en antal olika höjder samt utföranden både för inom- samt utomhusbruk alternativt om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör mestadels av annorlunda moduler som möjliggör enkel justering av dimension och konfiguration och ska ge bärbarhet.

Det är möjligt att handla ett par och sätta ihop dem för att göra en ännu större inhägnad.

Om en valp behöver lämnas allen mer än 3 till 4 timmar efter att övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för ung bör vi ej önskar lämna valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du placera valpens låda alternativt en binge, leksaker samt vatten om du behöver lämna för en längre tid.

Räkna med att man kommer att äga olyckor i valphagen så det är allra bäst att ha en valphage med helt plastgolv så att ej mattor alternativt golv under blir förstörda.
Skäll inte på valpen när det händer sådana små olyckor.

Skolning utav en puppy att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du har ett särskilt område som man vill att din hundvalp skall klara sina behov kan du använda en 3 meters rep för att hålla valpen i området där det är tänkt att den ska fixa sina behov.

Ta ut din hundvalp till det utsedda pottaområdet i hundkoppel och fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt och utforska området.

Det är bäst att om du främst har doftat området med valpens urin alternativt efterlämning.
Man kan ta ut en smutsig tidning alternativt dess spillning för att assist honom tillgängliga idén att det är vari den skall gå.

Om du kreerar denna bruk arla man kommer att äga tränat din valp att ta vägen till en speciell plats och den kommer mer än antagligen att fortgå att gå till denna plats när den mognar även utan rep.

Även på pottområdet skall man starta ge din vovve ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt vilket snabbkommando man vill använda.

Detta kommer antagligen till hands efteråt när man behöver att få din hund att göra klar på kommando.
När valpen gör klart upprepar man kommandot samt sedan ge den mycket av beröm.

Man skall ge din valp minst 15 minuter att avsluta sina behov.

Som du antagligen noterat så bör en bäst valphage vara stabill samt inneha ett golv totalt utav plast.

Man hittar två med mycket bra kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd av kommentar, läs helst vidare…….