Sko broddar till vintern minskar halkolyckor

På vintern blir vägarna slippriga och doja broddar kan bliva en riktig livräddare. Fler människor dör till effekt av fallskador varje år än vad som dör i trafiken. Det låter fantastiskt, men är sant. Över 25000 individer måste varje år uppsöka akuten på grund av. skador orsakade efter att ha halkat på snö alternativt is. Om alla använda broddar till skor så skulle den numret om ej nollställas, så åtminstone minska drastiskt.

Vi tänker kanske ej nog mycket på risken som hala vägar och trottoarer innebär. Vi tror inte att en halkskada kan bliva särskilt allvarsam. Likväl är de vanligaste skadorna när man halkar brutna apostlahäst, med fotled samt ankel som mest utsatta ben för fraktur. Skor med broddar har länge varit något man förknippar med friska motionärer alternativt äldre personer, men denna bild är på väg att ändras – till sjukvårdens stora lycka.

En äldre person har sämre balanssinne än en yngre, nerverna under fotsulorna funkar inte lika fort och effektivast längre samt signalerna hinner inte upp till hjärnan i tid. Därför måste äldre mestadels äga hjälp utav en käpp eller rollator när de är ute och promenerar. Man antar alldenstund de flesta halkolyckor drabbar exakt gamla, men alldenstund dessa är så pass medvetna om sitt begränsad rörlighet så vidtar de mestadels nödvändiga åtgärder för att undfly trilla. Redskap som ovan nämnda rollatorer och käppar, samt givetvis broddar skor är samtliga kutym bland lite äldre samt skröpligare medborgare.

När man undersökte vilken målgrupp som tvingades in till akuten mest för skador efter halkolyckor så upptäckte man att över 50 % var under 30 år gamla. Det säger en del om hurså man halkar samt skadar sig. Med största sannolikhet handlar det om obetänksamhet, en känsla utav att vara odödlig, men oxå att man stressar fram och ej har uppsikt över var och hurdan man trampar. Har man väl hamnat på en glatt fläck samt börjat slira så är ett fall nära nog omöjligt att undvika.

Motionärer är också duktiga på att begagna sej utav brodder, det finns till samt med särskilda broddar till löparskor som också fungerar utmärkt till lugnare tempot såsom jogging eller promenader. Köper man på sig ett par exklusiva sko broddar så kan man förvänta att kunna begagna dem ett par vintrar och känna sej säker såväl på trottoarer som i löpspåret.

Har man just fått baby så är promenader ute med barnvagnen alternativt bärsjalen en utav väldigt få träningsformer som är riktigt praktiska samt effektiva. Flera kvinns lägger på sig några extrakilon under en graviditet och långa promenader är ett skonsamt samt effektivast sätt att komma vältränad åter. För barnet är det oxå hälsosamt att få komma ut samt hämta syre ren, kry luft var dag.

Också hundägare innehar enorm nytta av isbroddar. Hundens trampdynor är trubbigare samt klorna funkar som små dubbar i sig själva, men vi är ej riktigt lika lyckligt lottade. Halkbroddar ger hundägare chans att ta ut sin jycke på välförtjänta promenader trots is samt snö på vägarna.

Broddar löpning, isbroddar till skor samt halkbroddar är samtliga nickname på samma sak – metallpiggar som kilas fast i halt fundament och förhindrar personen som bär dem att halka samt skada sig. Sko broddar kan man handla i bland annat sportbutiker, därtill på internet på www.allt-fraktfritt.com.