Samhället tvingas inse farorna med passiv rökning!

Idag så vet de flesta om att det inte är nyttigt att få i sig rök från en annan person. Att utstå rök från en annan person kallas för passiv rökning det leder till några dödsfall varje år. Det är förstås skrämmande för det gör ju att personer i ens omgivning dör.

e

Trots att man blivit drabbad av passiv rökning märker man inte av symtomen direkt. Man kan drabbas utan vidare, varje dag. Man kan också skadas av rökning i tredje hand.

Om röken fastnar i kläder kan andra sedan få i sig gifterna. Små barn kan utsättas på detta vis. Många tycker inte att det ska vara lagligt att röka på allmän plats.

Är e cigarett farligt för de som finns omkring?

Passiv rökning kan förhindras med e-cigg. inte farligt på samma sätt. Med en el-cigarett slipper man allt det passiva och man skadar inte lungorna. Det finns god anledning till att betänka hur man kan komma runt passiv rökning inomhus och utomhus med den här typen av cigaretter.

Tänk på din omgivning

De som röker och vill fortsätta med detta kan ibland komma med passiv rökning argument som kan te sig som otroligt löjliga. Man menar att det är de som inte röker som är på krigsstigen helt i onödan och det finns till och med rökare som kallar sig för det förföljda folket. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Det är inte bara rökare som måste tänka sig för bland andra. Parfym och stark lukt kan så klart också irritera. e cigaretter malmö
Genom att använda sunt förnuft kommer man långt. Det här gäller ju även de som äger butiker och restauranger.

Vill man få bort passiv rökning måste man sluta att röka. Det är ju ändå så att andra blir drabbade i så fall. Butiksägare bör också fundera på andra typer av allergiker och inte bara på rökare.