Påväxt av diverse mikrober

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det även kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en god idé att försöka få bort det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan betrakta med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är då och då diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, en del mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en mycket bred grupp organismer, där en del kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första steg är således att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Här.

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel gro på rent kakel, men ofta samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och övrigt gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, bortsett från att se över ventilationen, att rengöra noga med diskmedel samt avsluta med ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten eftersom det vanligtvis leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man bör aldrig nyttja klorin, varken över släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därutöver har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan också bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med avlastning av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Fulstopp eller Tvärstopp, som skyddar framåt i tiden.