Natriumkarbonat funkar enastående till att få silvret att glänsa

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få bort beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie måste dölja botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att därefter hälla över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i bekantskap med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten tenderar att leda till mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som händer i vattnet är en oerhört verkningsfull process. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Eftersom det blir till gas är det viktigt att lufta ordentligt – i synnerhet ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma vis som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med hjälp av en trasa. Silvret kommer garanterat glänsa på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan retning i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det förhållandevis grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är typiskt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier med tanke på att det räknas som ett kraftfullt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden vart kan man köpa natriumkarbonat
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan dessutom produceras syntetisk väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är ypperligt för. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara lite frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte ovanligt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då vanligen under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.