Mellanfasen – finjustering av vikten

Redan inom viktminskningsfasen, ifall lyckad, kommer man i närheten av sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som naturligtvis också är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur väldigt viktig mellanfasen är för bantningens fortsatta framåtskridande. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det centralt att väldigt långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligtvis än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona väldigt raskt också. Man bör dock hålla sig undan en dylik lockelse därför att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats nog hur tufft det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr oftast utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto lättare är det att uppnå det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Bra tips här

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör vara utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör egentligen den mesta delen av viktminskningen vara färdig. I en lyckad mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en rad olika faktorer som spelar in, såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen ska man sannerligen vara uppmärksam på att inte överskrida det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att enbart överstiga ett fåtal gram för att det ska leda till oönskad viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta väldigt motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. För den skull gäller det att vara extra omsorgsfull i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.