Lotterier Hurdan allt började Del 2 utav 8

• Första noteringar om lotterier att erbjuda till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta försök var ett fiasko,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att erbjuda biljetter till salu med priser i form utav slantar hölls i det 15th århundradet.

Annorlunda orter höll offentliga lotterier att samla in pengar till stadens befästningar samt för att hjälpa de fattiga.

Stadens register Gent, Utrecht, samt Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En post daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in pengar för att anlägga murar samt befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det ganska vanligt i Nederländerna att anordna lotterier för att ackumulera in pengar till de fattiga alternativt för att ackumulera in pengar allmän varianter utav offentliga användningar.

Lotterier visat sej vara mycket populära och hyllades som en smärtfri form utav beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande finns.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat av Golden Ambrosian republiken för att bekosta kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket populär.

Människor användes för att investera på namnet på Stora rådets ledamöter, som alla drogs av en slump med fem utav 90 kandidater var sjätte månad.

Denna art av spel kallades Lotto eller Semenaiu.

När människorna ville satsa oftare än två gånger per år, började de byta ut kandidaternas namn med siffror och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I utav Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien samt beslutade att anordna ett sådant lotteri i sitt rike för att assist de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 samt godkändes med edikt.
Detta ansats var ett misslyckande, eftersom biljetterna var mycket kostsamma och de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sej projektet.

Under de ett par därnäst århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i vissa fall, tolererades bara med begränsningar.

England, 1566-1826

Ehuru den engelska regerngen antagligen först experimenterat med lotterier och dylik hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades utav drottning Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Tack till:
bingovinst
och
spelabingo.se
för denna information.

Detta lotteri var för att samla in slantar för “reparation utav skatter samt stärka riket och sådana don. ”
Varje biljett innehavare vann ett kostnad, och det totala värdet utav priserna motsvarade de slantar de satsat.
Priser var i form av silver plattor samt andra värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt lån till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under efteråt år avyttrade regeringen rätt lott till mäklare, som i sin lycka anlitade ombud och löpare för att avyttra dem.

Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklare för annorlunda kommersiella satsningar.

De mesta folk hade inte råd med hela kostnaden för en lottsedel, så mäklare skulle avyttra aktier i en biljett, vilket resulterade i biljetter som utfärdats med en notering som “sextonde” eller “tredje klass. ”

Många privata lotterier hölls, bland annat för samla in pengar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Amerika på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Således fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under beständig tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett slut för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till hån av modern kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om offentlig godtrogenhet för folkgunst till sin sista döende lotteri. “