Läs kostnadsfri e-bok om ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en förfärlig tanke för många människor. Det är enormt mycket som är knutet till en människas identitet. Det är din personliga fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan ska ges möjlighet att utföra. Det kan handla om att till exempel utföra bankärenden alternativt beställa varor eller tjänster på nätet. Tänk vilket kaos det skulle kunna bli om identiteten hamnade i fel händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är länsat eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte endast drabbar andra och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutsäga förloppet. Det finns verkligen all anledning att vara bekymrad om man slås av tanken att man har ett bristfälligt skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om vårdslöshet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att uteslutande använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på internet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du nyttjar så kan det bli enormt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för enkla lösenord. Helst bör man blanda små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har släppt en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor nytta för de som har funderingar kring hur man på bästa sätt skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tveksamhet om. Här finns mer info: idpansar.se

Många verkar förmoda att ID-kapningen nästan uteslutande sker genom internet. Det är en felaktig tolkning då ID-kapning mycket väl kan ske på mer traditionella vis. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns enormt mycket information som en bedragare kan komma åt på så sätt.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte bara om de olika sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan även om betydelsefulla åtgärder för att motverka kapning. Självfallet tar boken upp en del självklara åtgärder som att ha skilda lösenord och byta ut dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att hindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara uppmärksamma på suspekt aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och kanske vara uppmärksam på om någon främmande bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man handla preventivt och anteckna registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att förhindra ID-kapning. Det finns självklart mängder av fler tips att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är kostnadsfri som e-bok. Det är ett oerhört bra initiativ att en så pass nödvändig bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek via deras plattformar på webben.