Gratis e-bok om ID-kapning

Boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, skriven av Gert Strand, är kostnadsfri och finns tillgänglig genom de flesta av landets bibliotek som e-bok. Det innebär flexibel läsning omedelbart på skärmen om ett ämne som allt fler bör bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är enormt insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte begriper vikten av att använda sig av många lösenord på internet. Därtill utvecklas ständigt nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i samma takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för omständigheter som kan affektera ens liv på ett förkrossande vis. Det kan även gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner samt företag i att omfattande bedrägerier orsakar personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är illa, men personlig konkurs kanske är värst. Därtill kan en företagskonkurs i värsta fall medföra även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot företag så tecknar vanligtvis bedragarna diverse kreditkort i företagets namn. Mängder av varor beställs sedan till stora summor pengar som därefter säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan betyda att bedragarna startar upp filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin häpenhet sedan får krav av banken att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som blir komplicerade att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resten av livet. Om offret har en hög kreditvärdighet är det givetvis större risk att bedragaren lyckas få ett lån på ett högre belopp.

På liknande vis kan bedragren teckna SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer enkelt undan genom att skaffa sig ett kontantkort för att smidigare kunna genomföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är oftast av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan till exempel fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit slarvig och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att flera butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På webben har vi tämligen mycket information bunden till oss. En rutinerad bedragare kan få reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren skapa väldigt mycket elände. Det är inte bara på internet som man bör vara vaksam. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan utnyttjas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förbättra sin egen säkerhet på webben? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan skydda mot en eventuell ID-kapning? För att erhålla goda och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.