Förslag på TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö olika producenter. Givetvis är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Till exempel är ju priset väldigt angeläget, men det bör inte vara bestämmande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och måste bytas ut. Välj TA-system noga efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns ungefär ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst riktas systemet till de som ofta använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter utför dagliga bokningar genom tjänsten. Samtliga nya kunder blir erbjudna 30 dagar helt kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren stifta bekantskap systemets funktioner. Tiden fungerar även som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Läs mer här: https://taprogram.se

Centiros är ett annat bolag på marknaden som tillhandhåller TA-system. Deras mål är att erbjuda marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad smidighet från molnet. Och det är bland annat möjligt att åstadkomma förändringar utan att det påverkar befintlig arbetsgång. Välj transportörer ur Centiros förteckning och till en fast kostnad kan man addera nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över utgifterna.

Centiro kan assistera användaren att även addera utländska transportörer i systemet. En mycket omtyckt funktion är AT-väljaren som automatiskt väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Därutöver ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att skapa integrationer mellan TA-systemet och användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad innefattar just integrationer.

Ännu en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som hantering av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan administreras av ett obegränsat antal användare.

Det ges chans att välja mellan Standard eller Plus som bägge ger åtkomst till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En tilltalande fördel med Unifaun Online är att användaren bara betalar per sändning och behöver därför inte tänka på kostnader som installations- och licensavgifter och support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges möjlighet att testa en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då enklare ta ställning till produkten.

Dessa leverantörer är pålitliga och etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli fullständigt säker över sitt val bör man undersöka så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill gärna kunna undersöka olika TA-system kostnadsfritt för att ges tillfälle att åstadkomma en grundläggande utvärdering.

En del vill frånsett att testa systemets funktioner även undersöka användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är rentav faktorer som kan vara avgörande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.