E-bok om ID-kapning

Det är naturligtvis ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara helt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är högst förfärande men ett faktum som man måste beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig i alla fall tämligen trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning eftersom man då ges större inblick i vad som måste åtgärdas för att motverka en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara upplysning som kan användas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som saknar en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt otäck.

En bedragare kan uppnå en hel del innan den blir upptäckt, och med ganska limiterad upplysning är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna handlar dyra varor i offrets namn eller tecknar SMS-lån är något som de genomför på ett oerhört enkelt sätt.

Det gäller att vara ytterst noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt kunnig bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är även vanligt att ID-kapning sker på nätet eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika vis.

Det är följaktligen absolut nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De ska helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är naturligtvis även viktigt att tänka på att ha så många olika lösenord som möjligt för skilda inloggningar. Det försvårar avsevärt för en möjlig bedragare. Tänk om man däremot hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte endast privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan också näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en mäktig omfattning. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar vanligtvis olika kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går naturligtvis direkt ner i bedragarens ficka.

Det är komplicerat att redogöra kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka möjliga konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och önskar få konkreta tips på vad man måste tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som skänker detaljerade upplysningar samt konkreta råd på hur man bäst skyddar sig. Det är en extremt angelägen bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig kostnadsfritt som e-bok via landets alla bibliotek.