Den svenska marknadens vanligaste algmedel

Det finns verkligen en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta funkar på samma vis; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft besvär med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera alldeles fantastiskt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som spädes ut med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet det beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är exakt det som tillverkarna vill sikta mot. Klicka här för mer info

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan därpå spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man personligen blanda kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i alla utrymmen där de kan tänkas expandera såsom badrum, källare och andra utrymmen som har dålig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara varsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundvis.