Den andra samt långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

I påföljande moment efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig igenom induktionsfasen eftersom det är betydelsefullt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna ifall man ej skulle förmå bevara en balanserad vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som ändamål att fullborda dietens samtliga fyra faser är det betydelsefullt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Om motivationen är kass finns nämligen en risk att vikten kommer skifta alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan över lag medföra en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på olika människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan temporärt tappa lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan somliga utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre tvingas hålla extrem koll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast förhållandevis länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Bra tips här Därtill påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man alltså väldigt långsamt öka sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt endast till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så sätt att man får förhöja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta omkring 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt en del en rätt så liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå hastigt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten balanserad.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott råd är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.