De fyra faserna

Det är en frekvent förekommande feltolkning att man oupphörligen tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart korrekt att man ska inta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten enligt dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Mer atkinsinfo här

Det är följaktligen relevant att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man inta maximalt 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen får man inta 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men generellt äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det ske att man då och då återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är för den skull inte onormalt att byta mellan de skilda faserna under livets gång.