Bli motiverad och nå målet med Atkinsmetoden

Motivation är nyckeln till att vi lyckas med många åtaganden här i livet. För somliga situationer krävs mer motivation än annars. Att lokalisera motivationen att banta är för flera inte helt lätt även om viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för flera extra svår och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att nå. Att ideligen jobba mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns också uppenbara belöningar i de skilda faserna av Atkinsmetoden. Klicka här nu för mer info Man får nämligen höja sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en mycket kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man ständigt uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt påbörja Atkinsmetoden är att inleda den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man tvingas göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar vanligtvis i en ond spiral eftersom man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle medföra och därutöver ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att tillaga sin egen mat och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte enbart sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.