Bekämpa mossa på ett effektivt sätt

Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett besvär som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker också om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket medför många hustak till trevliga platser för mossa. Särskilt ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här för ytterligare tips

Det är angeläget att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in innanför takpannorna och när vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den löpa över taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att granska varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det egentligen enbart en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avverka mossan. Det gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta bort uttorkad mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan också prova att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså bör man fundera på hur man kan motverka att mossan erhåller fäste på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.