Att fundera på inför valet av TA-system

Det är ett stort kliv för sin rörelse att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därefter välja rätt system. Givetvis finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Här finns mer info: www.tasystemnu.se

Det är inte enbart de tekniska funktionerna som bör vara avgörande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som jämt krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till många felfria mil, vill man även att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju oerhört relevant att systemet ständigt är tillgängligt samt att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli mycket dyrt och ansträngande ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara riktigt säker på att erhålla ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en säkerhet i sig eftersom de är väl utarbetade och har sannolikt gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet existerat på marknaden.

Det som är absolut avgörande, eller i alla fall ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så nära som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken grad TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra viktigt om organisationen är stor och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras längre fram i tiden och det tvingas självfallet också TA-systemet vara beredd på. Därför bör företaget räkna med vilka behov som måste mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en adekvat behovsanalys bör somliga fundamentala frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ytterligare relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och om det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är tvekande i sin beräkning gör rätt i att välja ett grundpaket. Det är viktigt att det är ett paket som enkelt och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en obehövlig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges självklart möjlighet att utföra mer än endast abonnera transporter. Det ultimata är att ringa och prata med leverantörer och granska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, ytterligare aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt om det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och tillförlitlig samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.