Atkins och vetenskapen

En given orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle ge upprinnelse till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig mathållning och på samma gång begränsade de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Klicka här för mer info

En uppenbar styrka med Atkinsdieten som också lockade otaliga bantare att börja med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara god mat. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av diverse läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten under 80-talet att man skulle inta mycket ägg och biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss mathållning.

På så sätt har Atkinsdieten ideligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten ständigt haft en aktuell status i sammanhang som har haft med hälsa och kost att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater måste hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Dessutom kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har dessutom visat på indikationer gällande fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från ledande universitet och institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett explicit engagemang av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär så klart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.