Är e cigg farligt och ska man undvika det?

Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara åtminstone lika farliga som vanliga cigaretter men faktum är att det här inte stämmer. Dock kan man säga att det finns vissa beståndsdelar i ångan från el cigg som inte är så hälsosamma, men det är ändå inte lika dåliga som vanliga cigaretter. Dessutom kan sambandet mellan formaldehyd och e-cigg ifrågasättas.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

xsmoke

Är verkligen e cigarett farligt?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Svaret är att det ännu inte finns tillräckligt med bevis för att så skulle vara fallet. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Ta reda på fakta innan du börjar använda el cigg. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad. electrocigarette

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Röka el cigg eller röka helt vanliga tobakscigaretter

Man kan röka e cigg inomhus såväl som utomhus för det övergripande svaret på frågan om e cigg är farligt är att de inte är det! Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Det är glasklart.

E-cigg is the way to go. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.