3 ml engångspipetter i plast

En pipett är ett verktyg i ett laboratorium som används för att jämföra och/eller överföra små mängder flytande lösning. De är oftast gjorda av plast, samt är ofta av engångstyp.

En pipett är ett redskap för att arbeta med i ett laboratorium för att flytta vätska. Tekniken av pipetten fortsätter, vätskan sugs upp i ett rör med tryck samt töms ut igen med tryck. Ofta använder pipetteboll (gummiboll) för att suga in och trycka ut vätskan. På engångs plastpipetter är en sådan liten boll formad i plasten.

Typer av pipetter

Det finns många annorlunda typer av pipetter, samt de kan vara gjorda av bägare alternativt plast. Somliga pipetter är anpassade för att jämföra en viss volym av mycket noggrant, medans andra inte kan hava graderingar.

allt-fraktfritt kan man beställa 3 ml pipetter engångs av plast till bra pris – och fraktfritt. 250 st kostar 109 kr inberäknat moms. För ett labratorium eller företag är det alltså mycket billigare att jämföra och sedan dumpa pipetten – än att dumpa den. Ehuru det blott är en praktikant med låg lön så motsvarar de knappa 35 öre en pipett kostar 5 sekunders arbetstid (lönen räknad som 4 kr/minut inkl avgifter, ferier, försäkring, lönebikostnader, personalomkostnader). Det är billigare att dumpa pipetten direkt än att gå samt placera den till disk.