Förslag på TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö olika producenter. Givetvis är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Till exempel är ju priset väldigt angeläget, men det bör inte vara bestämmande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och måste bytas ut. Välj TA-system noga efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns ungefär ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst riktas systemet till de som ofta använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter utför dagliga bokningar genom tjänsten. Samtliga nya kunder blir erbjudna 30 dagar helt kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren stifta bekantskap systemets funktioner. Tiden fungerar även som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Läs mer här: https://taprogram.se

Centiros är ett annat bolag på marknaden som tillhandhåller TA-system. Deras mål är att erbjuda marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad smidighet från molnet. Och det är bland annat möjligt att åstadkomma förändringar utan att det påverkar befintlig arbetsgång. Välj transportörer ur Centiros förteckning och till en fast kostnad kan man addera nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över utgifterna.

Centiro kan assistera användaren att även addera utländska transportörer i systemet. En mycket omtyckt funktion är AT-väljaren som automatiskt väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Därutöver ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att skapa integrationer mellan TA-systemet och användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad innefattar just integrationer.

Ännu en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som hantering av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan administreras av ett obegränsat antal användare.

Det ges chans att välja mellan Standard eller Plus som bägge ger åtkomst till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En tilltalande fördel med Unifaun Online är att användaren bara betalar per sändning och behöver därför inte tänka på kostnader som installations- och licensavgifter och support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges möjlighet att testa en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då enklare ta ställning till produkten.

Dessa leverantörer är pålitliga och etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli fullständigt säker över sitt val bör man undersöka så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill gärna kunna undersöka olika TA-system kostnadsfritt för att ges tillfälle att åstadkomma en grundläggande utvärdering.

En del vill frånsett att testa systemets funktioner även undersöka användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är rentav faktorer som kan vara avgörande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.

TA-system

För att få möjlighet att hantera sändningar samt transportörer från ett och samma ställe så krävs ett TA-system. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och administrera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar jobb på flera olika områden. Ett TA-system är följaktligen ett mer avancerat arbetsredskap än till exempel en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns hela tiden möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är betydelsefullt att varje system uppfyller dessa och förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som driver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Givetvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer utförliga system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och kanske är tillräckliga åt den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen försäkran för att ett skräddarsytt system mycket väl kan behövas.

Det finns 2 olika förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet direkt via webben, eller så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver självklart också uppkoppling mot webben. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Dessutom får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn måste man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att inse att tid är kapital, och ökade intäkter är självfallet ett mål som alla företag måste sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte precis har koll på hur mycket tid som verkligen går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något övrigt vis kontakta transportören. Sedan är det inte bara själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är dessutom viktigt att kontrollera så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll gällande papper och skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är likaså något som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas därutöver ej i frånvaro av ett TA-system med tanke på att det blir svårare att känna till om vad som sker med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet. Länk till mer info: tafraktprogram.se

När insikten väl slår till om hur tiden rinner bort kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara hinder som kan uppstå kring en frakt. För den som sannerligen önskar effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att göra en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.

TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör finnas i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är angeläget att reflektera över vilka delar som måste effektiviseras. Men det finns självklart en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två absolut främsta är naturligtvis att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Läs mer här: bratasystem.se

Men det primära med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att åstadkomma en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis väldigt enkelt, och det är också genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat upplysning fyllas i så hjälper systemet att rätta så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket starkt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

Utan ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen ibland straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan skada en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för exempelvis telefonbokning eller annan manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att åstadkomma dina transportbokningar effektivare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga funktioner. Det innebär naturligtvis att stora mängder manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att samtliga dokument som hanteras är i rätt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan till exempel handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man måste ha i åtanke är att vissa system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din transport levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen dessutom ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att förfina arbetet med transporter och givetvis även ett fantastiskt sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post alternativt sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett bra sätt att delge en mottagare av en sändning. Det brukar vara genomförbart att flexibelt konstruera sina aviseringar.

Att fundera på inför valet av TA-system

Det är ett stort kliv för sin rörelse att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därefter välja rätt system. Givetvis finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Här finns mer info: www.tasystemnu.se

Det är inte enbart de tekniska funktionerna som bör vara avgörande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som jämt krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till många felfria mil, vill man även att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju oerhört relevant att systemet ständigt är tillgängligt samt att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli mycket dyrt och ansträngande ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara riktigt säker på att erhålla ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en säkerhet i sig eftersom de är väl utarbetade och har sannolikt gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet existerat på marknaden.

Det som är absolut avgörande, eller i alla fall ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så nära som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken grad TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra viktigt om organisationen är stor och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras längre fram i tiden och det tvingas självfallet också TA-systemet vara beredd på. Därför bör företaget räkna med vilka behov som måste mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en adekvat behovsanalys bör somliga fundamentala frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ytterligare relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och om det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är tvekande i sin beräkning gör rätt i att välja ett grundpaket. Det är viktigt att det är ett paket som enkelt och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en obehövlig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges självklart möjlighet att utföra mer än endast abonnera transporter. Det ultimata är att ringa och prata med leverantörer och granska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, ytterligare aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt om det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och tillförlitlig samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.