Rengör effektivt med alto högtryckstvätt

Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Alla vet vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen enbart om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är mycket intressant är att nästan samtliga nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med upprättats ett helt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då bara kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn till ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Närapå alla har vi förmodligen en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom oerhört funktionell till det mesta; man kan utföra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen endast fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man bör dock akta sig för att bruka högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det faktiskt kan försämra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt varmt vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men däremot använder de sig oftast av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar således mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att nyttjande av en alto högtryckstvätt för normal rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte bara på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.