Så enkelt är det att ta bort mossa på tak

Ingen vill ha mossa på takpannor eller andra typer av tak och det finns flera skäl till detta. Mossan är skadligare än vad du tror, särskilt på tak. Om mossan får fäste på taket så kan det vara kört.

Mossan är förrädisk. I mossa växer sporer.

Mossan måste bort på ett korrekt sätt. Om du vet vad du gör så kan du ta bort mossa på tak själv. Det viktigaste är att detta blir gjort innan det uppstår skador på ditt tak.

Vissa kan ta bort mossa på tak själv!

Det kan löna sig att anlita någon också. Gillar du inte höjder så kan det vara ett måste att köpa in hjälp.

Ett bra medel mot mossa är Bensaltensid som används av många. Det är vanligt med mossa på tak.

Mossan har ingen chans mot Bensaltensid. Prova sådant som ryggspruta. Kanske kan du hyra rätt produkter.

ejektor

Se över utrustningen innan du börjar att ta bort mossa på tak. Du måste dock införskaffa en egen stege. Bra skor och något som skyddar händer och ansikte när du jobbar med att få bort mossa på tak är bra att ha. Använd alltid munskydd för medlet irriterar halsen.

Ändå är det billigare än att anlita någon. Gör som du vill helt enkelt.

Rensa då och då

Slarva inte med rensningen av mossa på takpannor. Spridningen kan börja snabbt. Ta upp kampen mot mossan.

Så fort du slarvar så riskerar mossan att komma tillbaka. Vi rekommenderar en gång per år, minst.

Du glömmer det inte om du gör det till en rutin. takrengöring Rengöringsmedel går bra.

Har man använt Bensaltensid, Fulstopp eller Påväxtstopp med flera så har all påväxt avdödats. Medlen är mycket effektiva och mossan håller sig borta ett bra tag efteråt.

Samtidigt som du tar bort mossan från taket kan du passa på att se över rännor och tegelpannornas skick. Byt ut gamla pannor. Ett välskött hus är ett bra hus.

Byt det som måste bytas

När du ser att det kommer att krävas lite underhåll av taket är det bra att agera på en gång. Håll det snyggt och prydligt. Det kan bli läckage då. Sådant får ju inte hända.

Var din egen fastighetsskötare. Om du är osäker på vad som bör bytas ut är det klart att det är smart att få hjälp av en expert på detta. Dokumentera med bilder och annat om du måste.

Så tar du bort mossa på takpannor

När du vill få bort mossa på tak ska du alltid tänka på din säkerhet för alla tak är ju en bit över marken. Åtkomsten när du har mossa på takpannor kan vara begränsad. Ta bort mossa på tak innan det är för sent.

Ta hjälp av andra. Svälj stoltheten helt enkelt.

Lugnt och säkert är melodin när du ska jobba på tak. Informera alla som kan vara i huset.

Bekämpa mossa på ett effektivt sätt

Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett besvär som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker också om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket medför många hustak till trevliga platser för mossa. Särskilt ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här för ytterligare tips

Det är angeläget att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in innanför takpannorna och när vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den löpa över taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att granska varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det egentligen enbart en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avverka mossan. Det gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta bort uttorkad mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan också prova att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså bör man fundera på hur man kan motverka att mossan erhåller fäste på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.