Natriumkarbonat – bra för rengöring

Ett av världens viktigaste och mest använda substans i världen är natriumkarbonat vars kemiska formel är Na2CO3. Natriumkarbonat släpper ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Substansen är harmlös vid kontakt med huden, men kan orsaka retning i ögonen. I låga koncentrationer är det heller inte giftigt att äta natriumkarbonat.

Natriumkarbonat kännetecknas som ett tämligen grovt fördelat vitt pulver. Det används i pulverform för tillverkning och räknas som ett starkt alkali. Det används ideligen i glastillverkning, för kemisk bearbetning och i tvåltillverkning.

Natriumkarbonat förekommer naturligt på jorden men det kan dessutom tillverkas. Det finns stora fyndigheter i exempelvis USA, Botswana, Kina, Mexiko, Indien, Sydafrika och Turkiet. Vid tillverkning av natriumkarbonat blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Natriumkarbonat passar utmärkt för rengöring av tyngre smuts. Dock är det något frätande så det rekommenderas att nyttja handskar och skyddsglasögon. I vanligt tal brukar natriumkarbonat också kallas tvättsoda som ibland kan finnas att inhandla i dagligvaruhandeln.

Annars finns det ofta i färgaffärer och kan då även kallas målarsoda. Vid sökning på nätet efter t.ex. natriumkarbonat densitet
hamnar man oftast på hembryggning.se som har ett jättesortiment natriumkarbonat. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det finns även goda förutsättningar att få rent silver med hjälp av natriumkarbonat. Innan man påbörjar processen bör man tänka på att rengöra silvret noggrant. Det får inte finnas någon smuts eller fett kvar. Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål och häller på kokanade vatten tillsammans med natriumkarbonat.

Det silver som sedan ska rengöras doppas ner i skålen så att det kommer i omedelbar kontakt med foliet. Det börjar bubbla omedelbart men det slutar efter ett tag. Det brukar oftast ta några minuter. Beläggningarna på silvret ska nu ha avlägsnats. Ta därnäst upp silvret och skölj av det med kallt vatten och torka och gnid med en trasa.

Processen är verkningsfull på så sätt att silvret inte slits på samma vis om putsmedel hade använts. Det beror på att silvrets beläggning som utgörs av silversulfider omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir med andra ord till gas. Se följaktligen till att lufta ordentligt om det är hårt oxiderat silver som ska behandlas.

En varning ska dock utfärdas för att behandla nysilver ihop med natriumkarbonat. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten genererar då mörka fläckar.

Natriumkarbonat funkar enastående till att få silvret att glänsa

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få bort beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie måste dölja botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att därefter hälla över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i bekantskap med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten tenderar att leda till mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som händer i vattnet är en oerhört verkningsfull process. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Eftersom det blir till gas är det viktigt att lufta ordentligt – i synnerhet ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma vis som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med hjälp av en trasa. Silvret kommer garanterat glänsa på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan retning i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det förhållandevis grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är typiskt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier med tanke på att det räknas som ett kraftfullt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden vart kan man köpa natriumkarbonat
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan dessutom produceras syntetisk väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är ypperligt för. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara lite frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte ovanligt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då vanligen under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.