När våren kommer kan man bli tvungen att rensa mossa

Även ifall mossa I somliga avseenden kan vara vacker så får den gärna inte finnas I våra trädgårdar.

Nu är det emellertid rätt normalt med grön mossa och andra typer av mossa i gräset samt på andra platser i trädgården och därmed så är det betydelsefullt att tänka på hur man på ett effektivt sätt kan bli av med detta naturliga inslag.

gräsmatta mossa

Ska man röja mossor eller låta de bli kvar i trädgården?

För många så är det alldeles självklart att man ska avlägsna mossor som får grund i trädgården. Dessa må vara mjuka att gå på men vill man ha nätt gräs så tvingas man eliminera mossa. Det här gör man enklast med ett bra mossmedel. Här är järnsulfat på gräsmattan att rekommendera eftersom detta är ett naturligt medel, skänker gräsmattan näring samt påverkar gräset på ett bra sätt.

Man kan förstås också jobba med moss-riv men om man inte börjar med att främst döda mossan med järnsulfat, eller järnvitriol som det också kallas för, så kan det vara besvärligt att segra mot mossväxten. Man tvingas döda mossan först innan mossrivning, annars sprider man endast den.

Vill du ha ett vackert gräs så ska du eliminera mossorna, men ifall du föredrar en naturtomt så är det ju enbart att låta mossa samt lavar hållas så att din tomt till sist ser ut som en del av skogen.

Mossa som sätter sig på trä, sten samt tak

Mossan sätter sig inte endast i gräsmattan och då man blandar järnsulfat samt vatten (100-200 g till 10 L vatten) så kan man passa på att spraya på stengångar och andra platser där stenarna långsamt men säkert täcks av ett grönt eller brunt växtlager. Järnsulfatblandningen kan färga vissa ljusa stenplattor, då använder man Fulstopp eller Bensaltensid istället. Länk till ytterligare tips

Då man ska processa andra delar av trädgården och utemöbler av trä så kan man välja särskilda mossmedelsprodukter, Bensaltensid utspädd 32 gånger eller Fulstopp är eventuellt det bästa. Järnsulfat tak mår bra av kommer självklart i förpackningar som är tänkta för den här typen av behandling.

Även ifall de annorlunda mossmedlena innehåller detsamma, nämligen järnvitriol samt vatten, så kan de ha lite annorlunda utformning. Med tanke på detta så är det smart att kora en produkt som är tänkt för den yta som skall behandlas och att man använder sig av rätt järnsulfat dosering när man blandar järnsulfat med vatten, för att få den önskade effekten.

Enklare behandlingsmetoder för att bli av med mossväxt

Då mossan ska dän så kan man få en massa jobb beroende på den förfaringssätt som man väljer. Det kan bli mödosamt att röja mossa och har man en otymplig vattenkanna så är det heller inte så komfortabelt att fördela järnsulfat och vatten över grön mossa som spritt sig över hela trädgården.

På allt-fraktfritt.se finns järnsulfat att handla billigt samt 2 smarta tillbehör. En spridarbom som är 62 cm bred och passar på vattenkannor, man vattnar ut järnsulfat snabbt.

Därtill en än smartare ejektordunk där man fyller järnsulfatblandning 200-250 gram järnsulfat per liter vatten, kopplar vattenslangen och sprutar gräsmattan. I munstycket blandas järnsulfatkoncentratet samt vatten så att koncentratet späds ut 20 gånger.

Det går att bearbeta på enklare sätt med smarta mossmedel som dödar mossor utan att utgöra en fara för miljön. Tänk också på att förbereda arbetet på rätt sätt. Ha skyddsglasögon om du ska spraya dän död mossa på stenplattor med högtryckstvätt, och processa under korrekt årstid så att du slipper göra om allting flera gånger per år.

Mossor

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en grupp växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på exempelvis stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och ges sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Då och då är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras sätt att växa skiljer sig påfallande från det hos mossor – de tycker om att gro på torra och soliga stälen. Lavar är oftast grå eller grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett bekymmer med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på hustak av tegel, eternit och skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong samt asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man bör eliminera den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan medföra att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Inte allt för sällan krävs en bättre dränering, men dessutom gödsel och då och då även kalk för att neutralisera en sur jord. Klicka här nu för mer tips

Om man vill ta undan mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan dessutom ta hjälp av mossa gti eller järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras väldigt försiktigt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan snart kommer tillbaka.

Man kan även bruka mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli oerhört vackra inslag i ens trädgård.