Så enkelt är det att ta bort mossa på tak

Ingen vill ha mossa på takpannor eller andra typer av tak och det finns flera skäl till detta. Mossan är skadligare än vad du tror, särskilt på tak. Om mossan får fäste på taket så kan det vara kört.

Mossan är förrädisk. I mossa växer sporer.

Mossan måste bort på ett korrekt sätt. Om du vet vad du gör så kan du ta bort mossa på tak själv. Det viktigaste är att detta blir gjort innan det uppstår skador på ditt tak.

Vissa kan ta bort mossa på tak själv!

Det kan löna sig att anlita någon också. Gillar du inte höjder så kan det vara ett måste att köpa in hjälp.

Ett bra medel mot mossa är Bensaltensid som används av många. Det är vanligt med mossa på tak.

Mossan har ingen chans mot Bensaltensid. Prova sådant som ryggspruta. Kanske kan du hyra rätt produkter.

ejektor

Se över utrustningen innan du börjar att ta bort mossa på tak. Du måste dock införskaffa en egen stege. Bra skor och något som skyddar händer och ansikte när du jobbar med att få bort mossa på tak är bra att ha. Använd alltid munskydd för medlet irriterar halsen.

Ändå är det billigare än att anlita någon. Gör som du vill helt enkelt.

Rensa då och då

Slarva inte med rensningen av mossa på takpannor. Spridningen kan börja snabbt. Ta upp kampen mot mossan.

Så fort du slarvar så riskerar mossan att komma tillbaka. Vi rekommenderar en gång per år, minst.

Du glömmer det inte om du gör det till en rutin. takrengöring Rengöringsmedel går bra.

Har man använt Bensaltensid, Fulstopp eller Påväxtstopp med flera så har all påväxt avdödats. Medlen är mycket effektiva och mossan håller sig borta ett bra tag efteråt.

Samtidigt som du tar bort mossan från taket kan du passa på att se över rännor och tegelpannornas skick. Byt ut gamla pannor. Ett välskött hus är ett bra hus.

Byt det som måste bytas

När du ser att det kommer att krävas lite underhåll av taket är det bra att agera på en gång. Håll det snyggt och prydligt. Det kan bli läckage då. Sådant får ju inte hända.

Var din egen fastighetsskötare. Om du är osäker på vad som bör bytas ut är det klart att det är smart att få hjälp av en expert på detta. Dokumentera med bilder och annat om du måste.

Så tar du bort mossa på takpannor

När du vill få bort mossa på tak ska du alltid tänka på din säkerhet för alla tak är ju en bit över marken. Åtkomsten när du har mossa på takpannor kan vara begränsad. Ta bort mossa på tak innan det är för sent.

Ta hjälp av andra. Svälj stoltheten helt enkelt.

Lugnt och säkert är melodin när du ska jobba på tak. Informera alla som kan vara i huset.

Vanligt med skador där mossa angriper

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan även förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det angeläget att inte låta mossa växa över taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det runt tusen olika sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten ganska löst i underliggande material. Det är således inte svårt att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig samt sur omgivning vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att gro på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är betydelsefullt med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska funka, men ännu inga klara besked. Det är en procedur som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är mycket miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är således väldigt viktigt att fundera på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb. Klicka här genast för mer tips

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta loss mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan resultera i fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.