Är det möjligt att använda mossa GTI samt tak GTI likadant?

Järnvitriol alternativt järnsulfat som är en synonym beteckning används ganska flitigt. Detta är ett medel som tar död på mossan och som kan användas på husets träpartier såväl som på gräsmattan. Men kan man bruka mossa GTI och tak GTI på samma sätt? Svaret på frågan är både ja samt nej, det hela beror lite på vilken typ av järnsulfatprodukt som man väljer.

järnsulfat mot sniglar

Järnvitriol till trä och mossa GTI till gräsmattan

Till att börja med så kan det vara bra att känna till att produkter som är till för att processa trä ofta kallas för järnvitriol och ibland med ytterligare en beteckning. Det här är medel som kan göra mer än att få bukt med mossväxt då de även kan ge träpartiet en finare kulör. Med mossa GTI och tak GTI så är huvudsyftet att få bort mossa.

De här produkterna används inte på samma sätt vilket I själva verket är rätt så logiskt. Man kan ju inte ta sig fram över ett tak såsom man gör på gräsmattan och dessutom så krävs det lite andra egenskaper då man även behöver överlägga gräsets hälsa.

Se till att du handlar rätt produkt

Även ifall det rent praktiskt kan vara så att man använder sig av järnsulfat och vatten och inget mer både för tak samt gräs så finns det annat som kan påverka användarvänligheten. Betänk att en järnvitriol som är särskilt till för gräset kan komma i en smart dunk som skänker automatisk blandning.

Ska man vattna gräsmattan med järnsulfat så kan det skapa markant skillnad att använda sig av en produkt som är framtagen för detta. Att det därefter är så att man måhända sparar pengar på att själv mixa i en vattenkanna (100-200 gram järnsulfat till 10 L vatten) samt vattna ut med spridarbom är en annan sak. För den som inte har något emot att lägga extra tid på detta så kanske det går lika bra att blanda med ett preparat som är till för taket.

Det finns järnvitriolprodukter som har tillsatser som är speciellt bra då man ska behandla en veranda, träfasad alternativt trävägg. Dessa ska man välja då det där med estetik är betydelsefullt. Mer info här mossa i gräsmattan vad göra.

God planering är väldigt viktigt för en fin gräsmatta samt ett snyggt tak

Före du plockar fram den järnvitriol du har och börjar mixa med vatten för att tillföra järnsulfat till gräsmattan alternativt för att processa taket mot mossa så ska du betänka hur du ska arbeta samt när. Det finns årstider som är speciellt lämpade för att attackera mossan och därjämte så kan det vara bra att upprepa proceduren mer än en gång per år.

Börja med att lära dig mer om din gräsmatta och ditt tak därför att komma fram till när och hur du borde vårda. Först efter detta så kan du se dig om efter korrekt mossa GTI alternativt tak GTI och inhandla denna online alternativt i en gängse butik. Med en bra plan så bör arbetet flyta på lätt och fint och du kan därpå se fram emot goda resultat samt en hemmiljö som är både hälsosam samt attraktiv.

Färdiga produkter är kolossalt dyra. Mossa GTI är 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter, i en klyftig ejektordunk man kopplar på vattenslangen. För nästan samma pris köper man en större ejektordunk samt 25 kg järnsulfat på allt-fraktfritt.se.

Samma ejektordunk fungerar till Bensaltensid samt Fulstopp för tak och gångar. Bensaltensid är den aktiva ingrediensen i Tak GTI samt Grönfri – men till en bråkdel av priset.

Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att kränga till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till omkring 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det bästa sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill omfamna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa uppskattar att gro där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en härdad växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det därefter ånyo blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att skänka gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan. Vill Du veta mer Klicka Här

För att gräset ska trivas återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en typisk anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det flera orsaker till varför man ska ha en bra dränering runt sitt hus.

Man bör också gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat förslag är att ständigt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli våt, det eftersom resterande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så bräcklig lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att sköta den kontinuerligt, inte enbart sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.