Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Antagligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att uträtta en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man bör så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man minsann har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en utredning som Folksam nyligen med flera av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Väldigt få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Läs mer här
Det går således att genomföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Ett hus som har blivit angripet av mögel kan vara i behov av mögeltvätt

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade åt uppgiften. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet alltid det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli riskfyllt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel samt onormal matthet. Ofta lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel samt annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det betydelsefullt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga saker är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allting från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska utöka fort behöver det vara en behaglig temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att utöka. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att gro.

Man kan identifiera mögel på lite olika vis, bland annat är det relativt typiskt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovanför nämnda symptom. Det är inte jämt enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att uppfatta lukten av mögel, särskilt inte i ett utrymme där man uppehåller sig mycket, så som sitt hem.

Det är betydelsefullt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset måste genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset rent, även på utsidan.

Att rengöra fasaden kan kort bidra om den har blivit angripen av mögel och alger. Mestadels kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man använder. Tester visar att det fungerar lika bra med helt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att tänka på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en bra färg. Detta verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart rengöra med mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, på kakel och i kakelfogare, kan det vara inbjudande att använda sig av klorin. Det är inte bara illa för miljön, klorin funkar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger. Klicka här för ytterligare info

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.

Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Möjligtvis kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att uträtta en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa olika metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man enklast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man sannerligen har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med olika rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt sikta mot ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att uträtta en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Ett bättre resultat uppnås med https://mossatak.se/mossa/mossa-en-ovalkommen-gast/

Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med en aning otur, att behöva uträtta en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa annorlunda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel. Klicka här för mer info

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man måste så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man faktiskt har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det bästa.

I en studie som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att uträtta en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.