Fukt kan leda till negativa konsekvenser åt din krypgrund

En krypgrund kan enkelt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det uppstår en ficka mellan själva huset samt marken. Vanligtvis använder man betong samt lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan bygga den på berg utan att behöva spränga och att man med lätthet kan korrigera sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

På sensommaren samt tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men enormt sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då markant. För den skull bör man i preventivt syfte bearbeta samtliga krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man ska göra är givetvis att sanera för att bli av med mögel samt illa lukt. Därpå är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Ta bort all jord samt mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund för mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen ska fungera som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar då den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna på vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel om man endast har haft lindriga problem med mögel samt fukt. Har man å andra sidan större problem ska man nyttja isoleringen ihop med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs. Klicka här genast för mer info

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja korrekt. För krypgrunder ska man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Det kan genomföras på diverse sätt, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan dessutom genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så vis minskar luftfuktigheten i utrymmet.