TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör finnas i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är angeläget att reflektera över vilka delar som måste effektiviseras. Men det finns självklart en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två absolut främsta är naturligtvis att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Läs mer här: bratasystem.se

Men det primära med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att åstadkomma en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis väldigt enkelt, och det är också genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat upplysning fyllas i så hjälper systemet att rätta så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket starkt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

Utan ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen ibland straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan skada en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för exempelvis telefonbokning eller annan manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att åstadkomma dina transportbokningar effektivare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga funktioner. Det innebär naturligtvis att stora mängder manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att samtliga dokument som hanteras är i rätt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan till exempel handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man måste ha i åtanke är att vissa system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din transport levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen dessutom ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att förfina arbetet med transporter och givetvis även ett fantastiskt sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post alternativt sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett bra sätt att delge en mottagare av en sändning. Det brukar vara genomförbart att flexibelt konstruera sina aviseringar.