Åtskilliga antar att e- cigg är skadligt

Stundvis hör man någon anföra att e-cigaretter ska vara lika dåliga som vanliga cigg. Det stämmer icke. Man kan inte jämföra el-ciggen med tjärcigg. Om man ska svara på om e- cigg är Giftiga måste du initialt veta vad vi jämför med.

el

El-cigg som inte är godkända i Sverige kan absolut vara farliga, det får man inte glömma. Beställ alltid el cigg som saknar nikotin, de andra varianterna kan vara minst lika giftiga som standard cigg.

Skillnaden mellan e- cigaretter som saknar nikotin och de med finns i el-juicen.

På så sätt blir det enorm skillnad på e- cigaretter utan nikotin mot de med. I Sverige kan du blott införskaffa de e-cigg som inte har något nikotin. Det är relevant att komma ihåg att man kommer att hantera laddare och hållare som är elektriskt drivna.

Om man beställer e-cigarett från utlandet, fundera på att kolla upp den noggrant. Tänk på säkerheten, genom att handla svenskt eliminerar du många faror. El-cigarett som icke har nikotin har noll åldersgräns, men dom är ändå icke för kidsen. e cigarett malmö

Om man blossar en el-cigg utan nikotin blir ni icke beroende. Det här är välfungerande för den som icke blossar till att börja med. Den som vill lägga av med att röka kanske har svårt att välja bort nikotinet. Även de nikotinfria fungerar vid rökavvänjning.

Då är el cigarett skadligt?

Vi ska tänka på att den som inte någonsin förut hava rökt tar en chansning att fastna i ett rökträsk med el cigg som hava nikotin. Är du juvenil och inte någonsin rökt nikotin måste du vara medveten om att det är de el cigarettER SOM ÄR FARLIGA. Det här kan också bli en inkörsport till vanlig tobaksrökning då man vänjer sig vid nikotinkickar och vill hava dem även med hjälp av vanliga cigaretter.

Vad är skadligt med vanliga cigaretter?

Vi drar fel slutsats om vi tror att el cigarett ÄR farligt. Ifall man ställer de 2 mot varandra så rör det sej om enorma olikheter. Sett ur detta ljus så är e-cigg icke giftiga och de är bra mycket lämpligare än att börja med än rökning. Flera unga röker e- cigaretter som saknar nikotin nuförtiden.