Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destillerat vatten är helt vanligt vatten som igenom destillation har gjorts mycket fräscht från lösta samt uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i typiskt, kran vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ned i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten innehar enorm användning i tekniska och experimentella kontext som kräver vatten samt där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som exempel på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment alternativt processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, samt i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt bidrar till beläggningar på metall som typiskt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på butelj.

För något mindre ansträngande applikationer alternativt processer används vanligtvis avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Fråga: riskabelt att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte riskabelt för normalkonsumenter att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte vanliga konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, måste dock inte dricka avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt på grund av idrottsutövning eller göromål i varm miljö.

I de fallen är det inte absolut att ens vanligt kranvatten innehåller nog med mineralämnen, varför tillskott av salttabletter eller analog kan rekommenderas.

Autoklav och destillerat vatten

Djurläkare, tandläkarpraktiker, lab, läroanstalter, läkare och sjukhus steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd destillator från www.destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.