Den svenska marknadens vanligaste medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få dän algväxt från någon form av area. Man kan nära nog säga att det finns lika många metoder för att föreslå gottgörelse med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka fullständig utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända opp till flera hundra kronor per liter. Man kan debattera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna blanda detta själv. Samt det är precis detta som tillverkarna vill klara. Här.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på butelj i hög koncentration samt sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som saluför kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges på bruksanvisningen att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill anföra 4+1 i proportionerna, alltså landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en blandning på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas växa som duschrum, utrymme under hus samt andra miljöer med bristfällig dränering.

Man kan till och med begagna bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta skänker ett beskydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar enormt lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man men skall vara aktsam med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma plagg samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt alltemellanåt.