Den andra samt långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

I påföljande moment efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig igenom induktionsfasen eftersom det är betydelsefullt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna ifall man ej skulle förmå bevara en balanserad vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som ändamål att fullborda dietens samtliga fyra faser är det betydelsefullt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Om motivationen är kass finns nämligen en risk att vikten kommer skifta alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan över lag medföra en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på olika människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan temporärt tappa lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan somliga utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre tvingas hålla extrem koll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast förhållandevis länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Bra tips här Därtill påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man alltså väldigt långsamt öka sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt endast till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så sätt att man får förhöja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta omkring 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt en del en rätt så liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå hastigt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten balanserad.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott råd är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

Atkinsmetoden lämpar sig bra för många folk

Atkinsdieten är välbekant för att den är lämpad för olika personer. Vi har alla olika förutsättningar och lever under särskilda villkor samt omständigheter. Då och då kan det innebära begränsningar i levnadssätt, och att till exempel påbörja Atkinsdieten är således inte självklart för samtliga med tanke på de risker dieten kan medföra för en del.

Den som lätt blir grinig och trött av blodsockersvängningar bör undvika Atkinsdieten. Samma sak beträffar den som har en ökad risk för hjärtsjukdom samt har mindre bra kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte detta samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och på samma gång hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit flera positiva rapporter. Men experter rekommenderar ändå att man bör förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten om man har hjärtsjukdom eller mindre bra kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns många fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär till exempel ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och motion. Stundvis kan det vara besvärligt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämplig för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som gillar uppenbara regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter exempelvis pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ned på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte lite vispgrädde.

Atkinsmetoden är också lämpad för vegetarianer och veganer. Därjämte erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av kost som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med allehanda snabbmatställen och annorlunda typer av restauranger. På så sätt kan Atkinsdieten ses som oerhört anpassningsbar.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den passande för massor människor. Länk till mer atkins Den som äter i enlighet med Atkinsdieten kan även vara flexibel mellan faserna och variera dem sinsemellan. Exempelvis kan en del människor vara i behov av mer tid än andra i induktionsfasen för att uppnå ketos. Och personer i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, kanske tvingas återfalla till induktionsfasen för att nämna ytterligare ett exempel.

Varför Atkinsmetoden?

Skälen till att välja en diet i enlighet med Atkinsmetoden är många och bra. Flertal människor har upptäckt metodens fördelar och det är därför den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Klicka Här Enligt flera löpande undersökningar har ingenting hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan bekymmer äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket väl åt diabetiker är för att dieten innebär att en ständig låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss grad.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och samtidigt behöver man inte bekymra sig för att känna svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att sänka intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att däremot inta rejält med fett och kolhydratrik kost i kombination genererar ett påslag av insulin som medför att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten bör man inte inta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost i enlighet med Atkins är att man äter kött som normalt men byter ut pasta, potatis, ris och bröd mot sallad eller grönsaker. För extra mättnadskänsla ska man addera lite extra sås alternativt något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strikt tvång att samtidigt motionera eller träna för att dieten ska få effekt. Förvisso så uppnår man självklart snabbare resultat genom att samtidigt motionera alternativt träna.

Att inleda med Atkinsdieten har flera likheter med att bli vegetarian. Det må vara en rejäl omställning i början att utesluta ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan medföra illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll tvärt får i sig något mycket sött alternativt något som innehåller mycket kolhydrater. Men förutom det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag utomordentligt och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre svårt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara nog motiverad så kommer Atkinsdieten snart uppvisa goda resultat. Gentemot andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins innebär att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Många som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som flera förknippar med godsaker. Vad sägs om exempelvis ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta mat som är smaklig underlättar

Ifall man finner att Atkinsdieten är passande och man trivs med den så kan den leda till en långvarig stabil vikthållning.

De fyra faserna

Det är en frekvent förekommande feltolkning att man oupphörligen tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart korrekt att man ska inta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten enligt dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Mer atkinsinfo här

Det är följaktligen relevant att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man inta maximalt 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen får man inta 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men generellt äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det ske att man då och då återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är för den skull inte onormalt att byta mellan de skilda faserna under livets gång.

Få bättre koll på Atkinsmetoden

Robert Coleman Atkins heter personen som lanserade en diet under 1960-talet som fick heta just Atkinsdieten. Den innebär att fet mat och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är fattig på kolhydrater. Att addera fett i kosten bidrar till att man kan behålla en mer utdragen mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av personer som provat Atkinsdieten är att man inte behöver vara omätt under tiden man går ned i vikt.

Atkinsdieten består av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten medföra att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen bör kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas ska löpa till dess att bantaren når ungefär 4 kilo från sin idealvikt.

Vad gäller underhållsfasen är den avsedd att förbli livet ut. Bantaren bör fortsätta äta i enlighet med de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas bör vara så låg som möjligt. Om vikten återigen ökas kan bantaren börja om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Folk äter exempelvis för mycket socker, sirap samt mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar även att personer överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som bör undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör och feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter mestadels är vätskor i form av feta oljor.

I enlighet med Atkinsdieten är givetvis kostplanen oerhört betydande men dieten betonar även daglig motion samt intaget av näringstillskott. Det är viktigt att även grönsakerna har ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska reducera intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en process som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög omfattning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör följaktligen av med mer energi för att tillgodose kroppens näringsbehov. I själva verket är ketos en kroppslig skyddsmekanism då den hamnar i ett svälttillstånd. Bra sajt

Att minimera intaget av kolhydrater har verkan på blodsockret. Det är enligt Atkinsdieten viktigt att få i sig mat som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är p.g.a. vissa livsmedels höga GI-värde som de inte är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för skilda kostrekommendationer inom vissa dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det gäller både deras typ samt mängd. Livsmedel som består av mycket kolhydrater med högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.

Därför bör du börja med Atkinsdieten

En av världens mest populära bantningsdieter är Atkinsdieten. Det beror självfallet på att bantare har uppmärksammat dietens många fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta styrka som många har som skäl att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man har möjlighet att förtära hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara omätt. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig ordentligt mätt och på samma gång gå ner i vikt. Det är sannerligen en drömdiet för de som letar efter en lämplig metod för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak oerhört mycket i vikt och ges lägre blodfetter. Klicka här nu för mer info

Ur ett långsiktigt perspektiv är det flera Atkinsbantare som beskriver att det är lätt att vara dieten trogen just därför att den är så pass tillåtande för skiftande mat. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig minska kost med hög fetthalt vilket innebär att flera populära livsmedel blir tillåtna såsom exempelvis kött, grädde och ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost innebär att det blir lättare att variera kosten. På så sätt blir det självfallet svårare att fuska och inta föda som inte är tillåten.

För människor som tränar mycket är Atkinsmetoden särskilt bra lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från till exempel en lågfettdiet som innebär att mer muskelmassa går bort i tempo med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte tvingas gå omätt leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är så klart faktorer som också påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden väldigt gynnsamt för sömnen. Utmattning i kombination med avsaknad av hunger ger balanserade sömnvanor. Övriga dieter som inte tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner samt dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost innebär förbättrad insulinkänsligheten, ett minskat blodtryck och minskade insulinnivåer i blodet. Dessutom pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret och förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har enligt många forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i relation till klassisk bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inverkan på annorlunda typer av behandling av patienter med övervikt. I många fall har därutöver Atkinsdieten varit en önskvärd diet av patienterna själva.

Den som önskar veta mer om Atkinsdieten kan enkelt hitta massvis av information p.g.a. dietens omåttliga populäritet. Det finns en mäktig mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Dessutom har det fullkomligt exploderat med tips och råd på diverse webbplatser och bloggar.

Stadig behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den fas som är tänkt att vara ihållande hela livet enligt Atkinsmetoden kallas för underhållsfasen. Den som är i underhållsfasen ska ha möjlighet att parera eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin mat. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det viktigt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Med tanke på att livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att bevara vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren självfallet möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles ovanligt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna måste lära kroppen att godta.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss kost helt å hållet. Det är inte sant eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen ger svängrum för människor att unna sig godsaker, men självklart är det på bekostnad av att man ska kunna avstyra viktsviktningar. Mer Atkins här Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen ska man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att kunna bevara en permanent idealvikt.

Atkins förespråkar även träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.

Atkins och vetenskapen

En given orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle ge upprinnelse till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig mathållning och på samma gång begränsade de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Klicka här för mer info

En uppenbar styrka med Atkinsdieten som också lockade otaliga bantare att börja med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara god mat. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av diverse läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten under 80-talet att man skulle inta mycket ägg och biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss mathållning.

På så sätt har Atkinsdieten ideligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten ständigt haft en aktuell status i sammanhang som har haft med hälsa och kost att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater måste hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Dessutom kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har dessutom visat på indikationer gällande fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från ledande universitet och institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett explicit engagemang av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär så klart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.

Träning och Atkinsdieten

Hur går Atkinsmetoden samt träning ihop egentligen? Ett vanligt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer kraft än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater och äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Därför är det betydelsefullt att följa dieten strikt eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar således gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Mer Atkins här

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig kost eller inte, men de som har förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är fördelaktig energimässigt. Dock bör man beakta att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Över lag gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det många som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten samt utökad mängd fett. Det gäller dessutom att ha en god balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att tillföra någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på många år. Å andra sidan kräver löpning mer kraft vilket är något som kan bli bättre med hjälp av bättre rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer pressande. Överlag så gäller det att prova sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och påträffa en god jämvikt i sin träning.

Enligt Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och flera menar att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en god jämvikt och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra energi åt träningen.

Ketos

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ned fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen krympa. För att produktionen av keton ska komma igång ska mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin. Länk till mer atkins

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och följaktligen minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når maximal hormonell verkan av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att bedriva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som händer i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så sätt att den är anpassad att uthärda kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man befinner sig i ketos så länge man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska kunna nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Självfallet förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte jämt lätt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men däremot behöver man inte vara i ständig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man tillfälligt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner via ett stick i fingret men det finns dessutom urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en strikt kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat ska man inte enbart undfly alla tydliga kolhydratkällor som exempelvis pasta, ris och potatis. Man bör också hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket föda av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir därför svårt att hamna i ketos.

Istället bör man alltså äta sig mätt genom att lägga till mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten gör nämligen att man känner sig mättare. Det innebär också att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos eftersom det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.