Sanering med Anticimex

Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa besvär brukar man normalt lokalisera i badrum och övriga fukta utrymmen.

Privatpersoner samt näringsverksamhet

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis väldigt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så fort som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga utgiften för att fixa en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra undersökning av hus och villor innan köp eller försäljning därför att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Studier har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig lufttillförsel till bristfällig isolering. länk till mer info

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.