Så skyddar du ditt hus mot alger

I Sverige har det alltid förekommit problem med alger som brett ut sig överallt i somliga hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan också förekomma på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt oerhört ovårdat ut.

Fast man ska även fortsättningsvis vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är oftast gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det bästa sättet att kringgå bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt staket är att göra vanligt underhåll, som återkommande rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har bekymmer med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det likaså ökar risken för besvär med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga besvär då dessa ges större möjlighet att expandera. Detta beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer som tak, ytterväggar samt staket. Därutöver brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som oftast behöver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att hitta då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att erhålla svar på om man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel och alger. Mer tips här

Har man till exempel haft problem med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tar sig in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän trötthet.

Det främsta sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer. Läs mer här

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att fixa ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att fixa problemet!