Så funkar inkassobolagens rörelse

Vad flera tror är att inkassokrav kommer från Kronofogden, vilket är felaktigt. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett anspråk från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären betala sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska erlägga skulden till. För att undfly att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta och påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör givetvis kontakta inkassoföretaget ifall kravet är inkorrekt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och redogöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att införa en avbetalningsplan. Eller kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att klargöra läget så är det centralt att ange referensnummer m.m. Vill ni veta mer Klicka Här Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig direkt till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.